• Trang Chủ
  • Tin tức
  • Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam trong 10 tháng năm 2018

Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam trong 10 tháng năm 2018

Thứ Tư, 21/10/2020, 04:17, (GMT+7)

10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 7,221 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 5,051 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 69,95% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, giảm so với mức 74,38% của cùng kỳ năm ngoái
XUẤT KHẨU

1. Tổng kim ngạch xuất khẩu

– Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10/2018 tăng mạnh trở lại; và đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng – đạt 845 triệu USD, tăng tới 18,2% so với tháng trước đó và tăng 25,16% so với tháng 10/2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 598 triệu USD, tăng 17,8% so với tháng 9/2018 và tăng 18,72% sới cùng kỳ năm ngoái.

– 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 7,221 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 5,051 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 69,95% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, giảm so với mức 74,38% của cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2015-2018

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

– Trong tháng 9/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 383 triệu USD, tăng 19,05% so với tháng trước đó và tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 348 triệu USD, tăng 17,67% so với tháng 9/2018.

– 10 tháng 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của doanh nghiệp FDI đạt 3,175 tỷ USD, tăng 7,55% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 43,97% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,88 tỷ USD, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước.

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 10/2018

3. Thị trường xuất khẩu

Tháng 10/2018, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của hầu hết các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực. Trong đó, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh và Canada tăng trên 20% so với tháng 9/2018; Và đặc biệt: thị trường Đức tăng 39,91%, Hà Lan tăng 40,06% và Đài Loan tăng 65,15%.

10 tháng năm 2018, Hoa Kỳ liên tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 3,119 tỷ USD, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 43% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Pháp và Malaysia – lần lượt tăng tới 48%; 25,56% và tăng tới 100,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 02 thị trường châu  là Đức và Pháp lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG