Làm sao để liên hệ với Chúng tôi?

Nếu cần sự trợ giúp, hãy liên hệ với chúng tôi bằng số điện thoại từng khu vực hoặc Quý vị có thể liên hệ văn phòng địa phương bằng biểu mẫu và thông tin email bên dưới đây:

VĂN PHÒNG LÀM VIỆC & CHI NHÁNH

Trụ sở Gỗ Phương Đông
Việt Nam

346/9 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 0942.981.657 | 084 28 35534562  gophuongdong@gmail.com

Việt Nam

352/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 0906.910.657 | 084 28 35534562  gophuongdong@gmail.com

Bình Dương

Kho hàng: Đường số 10 – KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương

 0906910657 | 084 28 35534562  gophuongdong@gmail.com

  CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG | EASTERN LUMBER CO., LTD

   Trụ sở: 346/9 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
   Chi nhánh: 352/2 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
   Kho hàng: Đường số 10 – KCN Sóng Thần 1, Dĩ An – Bình Dương 0942.981.657 | 0906 910 657 | 084 28 35534562
  eastern@easternlumber.vn
  gophuongdong@gmail.com