Xuất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam trong 10 tháng năm 2018

image288

10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 7,221 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 5,051 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 69,95% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, giảm so với mức 74,38% của cùng kỳ năm ngoái
XUẤT KHẨU

1. Tổng kim ngạch xuất khẩu

– Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 10/2018 tăng mạnh trở lại; và đạt mức cao kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong 1 tháng – đạt 845 triệu USD, tăng tới 18,2% so với tháng trước đó và tăng 25,16% so với tháng 10/2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 598 triệu USD, tăng 17,8% so với tháng 9/2018 và tăng 18,72% sới cùng kỳ năm ngoái.

– 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước đạt 7,221 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 5,051 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 69,95% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, giảm so với mức 74,38% của cùng kỳ năm ngoái.

image288

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2015-2018

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI):

– Trong tháng 9/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 383 triệu USD, tăng 19,05% so với tháng trước đó và tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 348 triệu USD, tăng 17,67% so với tháng 9/2018.

– 10 tháng 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của doanh nghiệp FDI đạt 3,175 tỷ USD, tăng 7,55% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm 43,97% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,88 tỷ USD, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của cả nước.

image287

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 10/2018

3. Thị trường xuất khẩu

Tháng 10/2018, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của hầu hết các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực. Trong đó, thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh và Canada tăng trên 20% so với tháng 9/2018; Và đặc biệt: thị trường Đức tăng 39,91%, Hà Lan tăng 40,06% và Đài Loan tăng 65,15%.

10 tháng năm 2018, Hoa Kỳ liên tục duy trì là thị trường xuất khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 3,119 tỷ USD, tăng 17,47% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 43% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Pháp và Malaysia – lần lượt tăng tới 48%; 25,56% và tăng tới 100,81% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang 02 thị trường châu  là Đức và Pháp lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017

image286

Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 CÔNG TY TNHH GỖ PHƯƠNG ĐÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.