Sản phẩm của chúng tôi

Gỗ Phương Đông chuyên cung cấp gỗ nguyên liệu- gỗ tròn và gỗ xẻ- với đa dạng qui cách và phân hạng, đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng.