Hiển thị tất cả 10 kết quả

Nhiều loại gỗ Mỹ xẻ có sẵn ở kho Gỗ Phương Đông: White Oak (Sồi Trắng), White Ash (Tần Bì) ,Red Oak (Sồi Đỏ), Walnut (Óc Chó), Cherry (Anh Đào), Poplar (Dương), Soft Maple (Thích Mềm), Hard Maple (Thích Cứng), Alder (Trăn),…